SWEG Südwestdeutsche Eisenbahn Gesellschaft - VT 505

EBA: 95 80 0 650 599-3-D-SWEG

650 599-3 in Freiburg Hbf am 12.06.2013 © O. Raddy
650 599-3 bei Denzlingen am 10.02.2013 © Kai Reinhard
(95 80 0 650 599-3-D-SWEG) VT 505 in Gottenheim am 17.12.2009 © Kai Reinhard
VT 505 in Bad Krozingen am 02.06.2009 © A. Reinhard
VT 505 im Münstertal am 30.07.2004 © Kai Reinhard