Citybahn Chemnitz

VT 511

VT 511 im Chemnitzer Hbf am 30.03.2009 © O. Raddy